Skip to content Skip to navigation

Books

Rautenbach-Malherbe Staatsreg

Authors:  Professor IEG Rautenbach Professor EFJ Malherbe

Edition:  6de

Year published:  2012

Language:  Afrikaans

ISBN:  9780409058451

Lecturers only

Order a desk copy of this book

Download exclusive errata, lecture notes & additional coursework

Sign up

Log in

Description

Hierdie uitgawe is aangepas om gebruik te word in twee afsonderlike  kursusse, naamlik Deel 1 Inleiding tot die Staatsreg in 'n semesterkursus waarin staatsreg in die algemeen behandel word en Deel 2 Handves van Regte in 'n semesterkurses waarin die Suid-Afrikaanse Handves van Regte behandel word.

Benefits

Deel 1 bestaan uit `n bygewerkte, maar ietwat verkorte weergawe van hoofstukke 1 tot 12 van die vorgie uitgawe. In die voetnotas word aangedui waar meer besonderhede oor bepaalde onderwerpe in die vorige uitgawe verskyn. Deel 2 bestaan uit 'n bygewerkte, maar ietwat verkorte weergawe van "Introduction to the Bill of Rights" in LexisNexis Bill of Rights Compendium (Issue 29)  (2011) 1A-1 tot 1A-1A239.