Skip to content Skip to navigation

Books

Estoppelleerstuk in die Suid-Afrikaanse Reg

Authors:  Professor Jean Sonnekus PJ Rabie

Edition:  3de

Year published:  2012

Language:  Afrikaans

Formats:  Paperback

ISBN:  9780409049398

Categories:  Law

Lecturers only

Order a desk copy of this book

Download exclusive errata, lecture notes & additional coursework

Sign up

Log in

Description

Sedert die vorige uitgawe in 2000 verskyn het, het heelwat baanbrekende nuwe uitsprake in sowel die gerapporteerde as ongerapporteerde hofverslae hier en elders verskyn waarby estoppel te berde gekom het. Dit moet noodwendig by die huidige uitgawe oorweeg en bespreek word om die klaarblyklike regs­ontwikkeling te identifiseer.

Benefits

Die oorspronklike werk deur Rabie (waarop hierdie boek gebasseer is), is deur die Suid-Afrikaanse howe erken as die standaardwerk van Estoppel in die Suid-Afrikaanse wet en die outeur het die Engelse en Suid-Afrikaanse wet van estoppel ondersoek.