Skip to content Skip to navigation

Authors

Y Burns

Lineage:  B IUR LLM LLD(Unisa)

Current position:  Professor in die Departement Staats- en Volkereg

Institution:  Universiteit van Suid-Afrika