Skip to content Skip to navigation

Authors

Professor Kallie Snyman

Lineage:  BA LLD (UOVS) Emeritus Professor in Straf- en Prosesreg aan die Universiteit van Suid-Afrika Advokaat van die Hoë Hof van Suid-Afrika

Current position:  Professor

Institution:  Unisa

Professional life

Courses

 • Criminal Law

 • Public Law

Career path

 • 1975 - 2005: Professor in Criminal law procedural law at Unisa

 • 1970 - 1974: Senior lecturer in Public law at UJ.

 • 1964 to 1969 practiced as advocate at the Free State Bar association in Bloemfontein

 • 1973: Obtained LLD from UOFS

 • 1963: Obtained LLB (Law) from UOFS

 • 1961: Obtained BA (Law) from UOFS

 • Matriculated Sentraal High school, Bloemfontein 1958

Research

Researched at various universities in Europe, USA and Australia on Criminal law. Awarded Alexander von Humboldt stipendium by the German government which led to various research projects in 1977 including at the Max-Planck Institute for criminal law in Freidburg. In 1993 the SA Academic for Science and Culture awarded me the Toon van den Heever prize for the best law textbook in Afrikaans.

Published articles

 • "Huisbraak ten opsigte van 'n karavaan", bespreking van S v Mavungu 2009 1 SASV 425(T) gestuur vir moontlike publikasie aan THRHR op die Julie 2009 en kort daarna ook aanvaar vir publikasie

 • "Geweldsmisdade en die hervorming van die dronkenskapverweer" 2009 (3) TSAR 470 – 483

 • Vonnisbespreking van S v Mshumpa 2008 1 SASV 126 (E) gepubliseer in 2009 (jaargan 42) De Jure 207 – 214

 • "Extending the scope of rape – a dangerous precedent" –2007 South African Law Journal 677-687.

 • Die begrip >besit= in die Strafreg (2) –2008 Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg 13-24.

 • Die begrip >besit= in die Strafreg (1) – 2007 Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg 540-555

 • "Die erkenning van objektiewe faktore by die verweer van provokasie in die strafreg" 2006 Tydskrif vir Regswetenskap Jaargang 31 volume no 2 pp 57- 72

 • AOpmerkings oor die algemene misdaad korrupsie in die nuwe Korrupsiewet van 2004@ in Gedenkbundel vir Labuschagne@ 1 - 13

 • ADogmatism vs Pragmatism in South African criminal law@ in Festschrift fur Friedrich-Christian Schroeder zum 70. Geburtstag 845 - 860.

 • ADie misdaad uitlokking (2)@ in 2005 Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg 563 -574.

Books by this author